Allt om redovisningskonsulter

Med redovisningskonsult menar man de personer som arbetar på redovisningsbyråer eller andra företag med att hjälpa andra företag med deklaration, bokföring och redovisning. Det är också vanligt förekommande att redovisningskonsulten tar fram underlag till årsredovisningen samt utför årsbokslut.

För att arbeta som en redovisningskonsult är det en stor fördel om man är insatt i och kan alla de olika moment som krävs för att kunna bokföra inkommande fakturor till att göra ett årsbokslut. Som företag kan du vanligtvis själv välja vilka tjänster och arbetsmoment som du vill köpa in från redovisningskonsulten.

Sammanlagt så finns det i Sverige omkring 5,500 företag som arbetar med och erbjuder tjänster inom redovisning, bokföring och redovisningskonsultation. Mängden redovisningskonsulter uppgår till nästan 7,500 stycken. Av denna statistik kan man enkelt dra slutsatsen att många av de aktiva redovisningskonsulterna i Sverige arbetar inom en enskild firma.

Utbildning till redovisningskonsult

Om man vill arbeta som redovisningskonsult så krävs det att man för genomgår en utbildning. I de olika utbildningarna som finns för att bli certifierad redovisningskonsult så lär man sig förutom olika moment inom bokföring också datorvana samt flera olika bokföringsprogram för datorer.

Exempel på företag verksamma inom redovisning och revision

Det finns gott om stora och medelstora företag som nästan uteslutande fokuserat sin verksamhet mot redovisning, bokföring och revision. Nedan är exempel på dom största företagen:Om du letar efter en lokal redovisningskonsult som du kan anlita i din närhet rekommenderar vi att du tar en titt i vår katalog över redovisningskonsulter runt om i Sverige.

Redovisningskonsulter i Sverige

Nedan följer utvalda orter och städer där du kan hitta bokföringsbyråer och företag där du kan anlita redovisningskonsulter i Sverige.